Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“

Някои го наричат атракция, други – истинска приказка. Разположен на 8 км. от Габрово, в подножието на Стара планина – единственият в България музей от типа „сканзен“. В музея, разположен по двата бряга на р. Сивек, на площ 7 ха,са обособени следните сектори:
1.Народни-технически съоръжения задвижвани с вода
2.Ансамбъл „Занаятчийска чаршия „, включващ 14 архитектурни образци от региона. На първите етажи, както и в миналото са разположени търговски дюкян и занаятчийски работилници, а вторите са предназначени за изложбени и експозиционни зали.
3. Сгради с обществено значение – църква с килийно училище (в строеж) часовникова кула, мостове, каменни чешми и др.
Представените 22 действащи занаята са изключително атрактивни за посетителите. Желаещите могат да участват в хоби-курсове за изучаване на традиционните за габровския край занаяти