СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ!

Домът на хумора и сатирата в Габрово е уникален по своята същност. Той е единственият в света музей, посветен на хумора.
Музеят е открит на 1 април 1972 г. Той е наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални традиции на град Габрово – българската столица на хумора. Днес е международен културен център, който успешно обединява в едно чертите на музей и на оживена галерия, където си дават среща образци на съвременното хумористично и сатирично изкуство от цял свят. Мотото на музея е: „Светът е оцелял, защото се е смял“.