Самоводската чаршия

Занаятчийската чаршия е значим музеен обект във Велико Търново. Комплексът се състои от реставрирани и адаптирани възрожденски или следосвобожденски къщи от втората половина или края на XIX в.